Fundacja promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Misja

Misją Fundacji „Podaruj Samodzielność” jest aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tych,
którzy długotrwale pozostają bez zatrudnienia,
bądź nigdy nie podjęli żadnego zlecenia.

W szerszym ujęciu misją Fundacji jest kreowanie otwartego rynku pracy, w którym osoby niepełnosprawne będą miały taką samą szansę
na zatrudnienie, jak pozostali.

Jak działamy

Cele fundacji realizowane będą poprzez następujące działania:

ikona1
promowanie dobrych praktyk zatrudniania osób niepełnosprawnych
ikona2
współpraca z pracodawcami, prowadzenie pośrednictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych
ikona3
prowadzenie kampanii społecznych
ikona4
zapewnienie treningów zawodowych i warsztatów aktywizacji zawodowej
ikona5
zapewnienie coachingów oraz wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych
ikona6
gromadzenie informacji o osobach niepełnosprawnych mogących uczestniczyć w działaniach wsparcia
ikona7
badanie rynku pracy
ikona8
współpraca z instytucjami opieki społecznej
ikona9
organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań, szkoleń o tematyce związanej z działalnością fundacji
ikona10
monitorowanie oraz wsparcie zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Cele

 • aktywizacja społeczna i zawodowa
  osób niepełnosprawnych

 • poprawienie standardu życia
  osób niepełnosprawnych

 • pomoc osobom niepełnosprawnym
  w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pracownika

 • promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród pracodawców

 • kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich

Statut

Pobierz plik PDF ze statutem Fundacji:

pdf 

Kontakt

Fundacja Podaruj Samodzielność
Biuro w Katowicach:
ul. Opolska 22/105
40-084 Katowice

Nr rachunku bankowego:
94 1600 1013 1846 4443 0000 0001

*
*
*
Twoja wiadomość została wysłana! Dziękujemy za kontakt.
Ups, Wystąpił błąd! Wypełnij wszystkie wymagane pola.